Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Giới thiệu chung

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng (Institute of Enviromental science and public health, IESH) trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Science and Technology Association, VUSTA) được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LHH ngày 13 tháng 02 năm 2007.

Tên cơ quan : Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

* Tên giao dịch quốc tế: Institute of Enviromental science and public health

* Tên viết tắt : IESH

* Tên cơ quan thành lập : Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

* Ngày thành lập : 13/02/2007

* Trụ sở chính : Tầng 3, nhà 2C, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

* Điện thoại(84-024).35569391;               Fax: (84-024).37917045

* E – mail: vienmoitruongsuckhoe@gmail.com

* Website: https://iesh-vn.com

*  Các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

+ Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, độc chất, kiến trúc môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học, tự động hóa, chế tạo các dụng cụ thiết bị đo đạc, quan trắc, phân tích môi trường, thực phẩm.

+ Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện.

+ Dịch vụ KH&CN: quan trắc, phân tích, thử nghiệm; Tư vấn lập và tư vấn thẩm định các báo cáo về môi trường và an toàn thực phẩm; Kiểm chuẩn các thiết bị phân tích, quan trắc môi trường; Cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ đo đạc, quan trắc, xử lý môi trường và thực phẩm; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

+ Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

* Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có chức năng chính sau:

Tập hợp các nhà khoa học và chuyên môn nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, và các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

* Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có các nhiệm vụ chính sau:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: đất, nước, không khí, chất thải rắn, các loại chất độc hại, nghiên cứu về mối quan hệ giữa môi trường và cuộc sống, về sức khỏe cộng đồng.

Dịch vụ KH&CN: tư vấn, tham gia thẩm định, quan trắc, phân tích, thử nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xử lý độc hại bảo vệ môi trường và sức khỏe, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dự án về khoa học và phát triển, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hiện tại Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có 01 Phòng thí nghiệm thuộc Phòng phân tích chất lượng môi trường đạt Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, số hiệu VILAS 766 và được Bộ TNMT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ với mã số:    VIMCERTS 099.

Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP

Thiết bị lấy mẫu khí thải isokinetic C5000

Ngoài ra, Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là trong lĩnh vực quan trắc, phân tích mẫu môi trường.

Viện Công nghệ Môi trường mà Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng hợp tác là một đơn vị nghiên cứu khoa học về môi trường lớn nhất của Việt Nam, được trang bị nhiều loại máy đo đạc, phân tích hiện đại, đa chủng loại và cho độ chính xác cao. Nguồn gốc các máy móc, trang thiết bị này do Viện tự trang bị, ngòai ra có một số trang thiết bị máy móc do chuyên gia JICA, chuyên gia Nhật và Pháp tặng.