Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Lịch sử hình thành

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LHH ngày 13 tháng 02 năm 2007.

Khi mới thành lập Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có:

 • 01 phòng Hành chính tổng hợp
 • 01 phòng Dự án và hợp tác quốc tế
 • 01 phòng Nghiên cứu khoa học công nghệ và triển 
 • 01 phòng Phân tích chất lượng môi trường
 • 01 phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường.

Viện tập hợp được một đội ngũ cán bộ hùng hậu với 20 thành viên, gồm:

 • 01 GS.Tiến sĩ Khoa học; 01 GS.Tiến sĩ;
 • 05 PGS.Tiến sĩ;
 • 03 Tiến sĩ;
 • 03 Thạc sĩ;
 • 08 kĩ sư, cử nhân.

Các thành viên chủ chốt của Viện đều là những chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực môi trường, hóa học, sinh học, độc chất … với nhiều năm công tác cả trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm thực tế phong phú, có uy tín cao và đặc biệt đều có tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, lòng say mê nghề nghiệp. Tất cả đã đồng lòng đồng sức tập hợp trong một đơn vị để phát huy hết khả năng, sức lực cho công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường nói riêng. Phạm vi hoạt động của Viện chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.Trụ sở chính của Viện lúc này chỉ là khu nhà cấp 4 trong khuôn viên của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Hiện nay, Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có:

 • 01 phòng Hành chính tổng hợp
 • 01 phòng Dự án và hợp tác quốc tế
 • 01 phòng Nghiên cứu khoa học công nghệ và triển 
 • 01 phòng Phân tích chất lượng môi trường
 • 01 phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường.
 • 01 phòng Nghiên cứu thiết bị và triển khai công nghệ

Phạm vi hoạt động của Viện đã được mở rộng ra nhiều bộ, ngành và các tỉnh trên toàn quốc. Đội ngũ cán bộ đã được tăng cường cả về chất và lượng, với tổng số hơn 30 người.