Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Một số đơn vị Viện đã hợp tác

Trong những năm qua Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Viện đã hực hiện khảo sát, đo đạc, lấy và phân tích mẫu môi trường, lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường cho nhiều đơn vị.

1.Các hoạt động thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học:

 • Cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn cho các dự án quan trắc giám sát môi trường cho nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên, góp phần tích cực trong lĩnh vực giám sát và bảo vệ môi trương địa phương.
 • Đã hợp tác cùng Văn phòng tổng cục Môi trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở Khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trường tại các cơ sở nghiên cứu hóa học, sinh học”.
 • Đã tham gia gói thầu số TV03: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường …:

2.Nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường:

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã thực hiện nhiều dự án về quy hoạch bảo vệ môi trường với tư cách đồng thực hiện hoặc chủ trì thực hiện như:

 • Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường quận Hoàng Mai tới năm 2015;
 • Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Mỹ Đức đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
 • Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Quốc Oai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Ngoài ra, Viện cũng tham gia phối hợp với các trường Đại học, các Trung tâm khác thực hiện một số dự án quy hoạch môi trường như Quy hoạch môi trường tỉnh Hải Dương, quy hoạch môi trường tỉnh Bắc Ninh…….

3.Các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án:

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã đồng thực hiện hoặc chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu KH và CN như:

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu phủ TiO2 có tác dụng diệt khuẩn và loại bỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), NOx, SO2 trong không khí. áp dụng thử nghiệm vô trùng trong môi trường y tế (đề tài cấp Thành phố)
 • Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng và dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong rau vùng ngoại thành và chợ đầu mối Hà Nội.
 • Đề tài “Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị đo nhanh COD phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp” (đề tài cấp thành phố).
 • Dự án Phát triển giao thông đô thị, hợp đồng dịch vụ tư vấn “Đánh giá phơi nhiễm và tác động sức khỏe” (thuộc Sở giao thông Vận tải Hà Nội).
 • Quan trắc và phân tích môi trường: Điều tra, khảo sát, đo đạc, lấy và phân tích mẫu môi trường, lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường

4.Một số đối tác của Viện.

 • Công ty cổ phần tin học, công nghệ, môi trường than – khoáng sản Việt Nam;
 • Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo;
 • Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Hà Nội;
 • Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường Hải Phòng;
 • Công ty cổ phần ETECH Việt Nam (Dự án đầu tư nhà máy gạch Tuynel Trung Hà, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ).
 • Trung tâm công nghệ hóa dược và hóa sinh hữu cơ (phân tích và đề xuất chương trình giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường buồng sơn cho công ty xốp nhựa Hanel)
 • Công ty cổ phần Thành Giao miền Bắc – Lam Duy (đo đạc và phân tích mẫu khí, mẫu nước bãi chôn lấp rác và mẫu nước rỉ rác của khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).
 • Trung tâm tư vấn và bảo vệ môi trường (phân tích mẫu thuộc dự án xử lý triệt để ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực huyện Đại Từ và tại Núi Căng, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
 • Trung tâm quan trắc phân tích Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình;
 • Công ty cổ phần đầu tư CM ; Công ty CP phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội ; Công ty TNHH Trivin sa ; Cục Chăn nuôi…
 • Phòng Tài Nguyên và Môi trường Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

            Ngoài ra, một số công ty, đơn vị khác.