Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Giới thiệu chung về Hợp tác quốc tế

1. Khái quát về các hoạt động hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong các chiến lược phát triển quan trọng của viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng. Viện không ngừng thúc đẩy, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế ở nhiều nước trên thế giới như:  Mỹ, Nhật Bản, CHDCND Lào, Myanmar, … Nhiều Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương và đa phương trong đào tạo và nghiên cứu đã được ký kết và đang triển khai hiệu quả. Từ đó đem lại cho các cán bộ viện nhiều cơ hội để mở rộng kiến thức cũng như kinh nghiệm trong môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến trên thế giới.

2. Lĩnh vực hoạt động

Các hoạt động hợp tác quốc tế tập trung vào các lĩnh vực chính sau:

– Xây dựng các dự án nâng cao năng lực đào tạo, cơ sở vật chất và NCKH;

– Trao đổi cán bộ;

– Tổ chức hội nghị hội thảo khoa học ở Việt Nam và nước ngoài;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế;

Định hướng của viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng trong hợp tác Quốc tế là tiếp tục duy trì các mối quan hệ đã được thiết lập với các tổ chức quốc tế, thiết lập mới các chương trình hợp tác liên kết đào tạo Quốc tế nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của Viện.