Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Trạm quan trắc tự động online

Trạm quan trắc tự động liên tục online của viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống quan trắc môi trường tự động bao gồm cả phần cứng và phần mềm phù hợp với các yêu cầu của Thông tư 24/2017 của Bộ TNMT.

 

Hình ảnh lắp đặt thực tế của thiết bị:

Thiết bị đã được tổng cục môi trường của trung tâm quan trắc môi trường hiệu chuẩn.

Các thông Số Kỹ Thuật của thiết bị:

Thông Số Kỹ Thuật phần cứng của thiết bị:

Tính năng phần mềm của thiết bị:

Phần mềm quản lý của thiết bị:

 

Các chỉ tiêu có thể đo:

  • DO
  • BOD
  • COD
  • TSS
  • PH
  • TEMP
  • FIN
  • FOUT

Các chứng chỉ xác nhận chất lượng:

 

Sản phẩm này đã được :

  • Cấp Bằng độc quyền Giải pháp sở hữu trí tuệ số 1405 theosố 41932/QĐ-SHTT, ngày 11/07/2016,
  • Viện đo lường Việt Nam – Bộ khoa học Công nghệ cấp : Giấy chứng nhân kết quả đo, thử nghiệm số: V06.CN6.054.15 ngày 12/10/2015