Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Hội thảo: “Giải pháp công nghệ quản lý ô nhiễm môi trường nguồn nước tự động”

Sáng ngày 17/08/2018, thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phối hợp với các Sở, Ban ngành và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Hội thảo: “Giải pháp công nghệ quản lý ô nhiễm môi trường nguồn nước tự động”.

 

Hội thảo khoa học: “Giải pháp công nghệ quản lý ô nhiễm môi trường nguồn nước tự động” nhằm giới thiệu cho các tổ chức/ cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp cận với những thông tin, những tiến bộ khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý và xử lý môi trường nước.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng; Th.S Nguyễn Thượng Tường Anh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng; Ông Vũ Công Quý – Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các phường, xã, ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và các cơ quan báo, đài.

Ông Lê Tiến Thành – Đại diện Trung tâm Quan trắc Môi trường phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Lê Tiến Thành – Đại diện Trung tâm Quan trắc Môi trường báo cáo: “Thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường tại Hải Phòng”; Thống nhất định hướng: triển khai nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, mô hình dự báo, giám sát, cảnh báo sớm diễn biến chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường; phát triển và hoàn thiện các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp điều kiện Việt Nam trong ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng phát biểu tại Hội thảo 

Tại buổi Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng giới thiệu: “Hệ thiết bị quan trắc môi trường nước tự đồng và Thông tư 24/2017/TT-BTMT”. Trước yêu cầu cấp bách về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp từ hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên cả nước. Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thiết bị quan trắc môi trường nước tự đông, liên tục và có khả năng truyền tín hiệu online 24/24, đáp ứng các thông số theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

Th.S Nguyễn Thượng Tường Anh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng phát biểu tại Hội thảo

Tiếp đó, Th.S Nguyễn Thượng Tường Anh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng  cung cấp cho Hội thảo thông tin chi tiết: “Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, online WEM.MT/SK”; Ông Vũ Toàn Thắng giới thiệu: “Hệ thống truyền nhận dữ liệu trạm quan trắc tự động, liên tục”. Kết thúc tham luận, Th.S Đặng Ngọc Long trình bày về: “RA TEST Kiểm tra độ chính xác tương đối của hệ thống”.

Th.S Đặng Ngọc Long phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN lĩnh vực bảo vệ và quản lý môi trường. Trong đó, cần triển khai một số giải pháp trọng tâm, như: từng bước tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường; tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với các Viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học và với các địa phương, các cơ sở sản xuất trong việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án nhằm đạt hiểu quả tối đa trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu; phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường; tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phát triển thị trường công nghệ môi trường và ngành công nghiệp môi trường.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo: