Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Khóa đào tạo :” Các cơ sở của sự phân tích tại chỗ trong lĩnh vực Ô nhiễm tồn lưu và Bảo vệ đất “

Nhằm mục đích nâng cao chuyên môn cho các cán bộ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đã tham gia khóa đào tạo ngắn hạn:” Các cơ sở của sự phân tích tại chỗ trong lĩnh vực Ô nhiễm tồn lưu và Bảo vệ đất “ trên thiết bị Niton™ XL3t XRF Analyzer do Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường phối hợp công ty Thermo Fisher Scientific tổ chức.

Dưới sự hướng dẫn của 3 Tiến sĩ chuyên gia hàng đầu về thiết bị Niton™ XL3t XRF Analyzer của Công Thermo Fisher Scientific tại Việt Nam, trong 5 ngày (14/11/2016-18/11/2016), khóa học đã tập trung vào các chủ đề trọng điểm:

– Giới thiệu về phương pháp phân tích

– Hướng dẫn sử dụng thiết bị

– Thăm dò khoáng sản và vận hành địa chat

– Phát hiện ô nhiễm đất

Kết thúc lớp học, các chuyên gia đã nán lại để chia sẻ thêm những kinh nghiệm khi sử dụng máy Niton™ XL3t XRF Analyzer và trả lời tất cả những khúc mắc của các thành viên tham gia.

Một số hình ảnh diễn ra trong khóa đào tạo.

Tập thể khóa đào tạo

Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm

Đi thực nghiệm tại Nam Định

Đi thực nghiệm tại Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo