Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng tham gia triển lãm công nghệ tại sàn giao dịch công nghệ Hải Phòng

Nằm trong khuân khổ thỏa thuận hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 02-03/12/2016, Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ tham gia triển lãm “Giới thiệu một số thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” tại Hải Phòng.

Tại Triển lãm các viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm đã trình bày và giới thiệu các công nghệ có tính ứng dụng trong thực tiễn cao.

Sản phẩm công nghệ được chú ý và chiếm được sự quan tâm nhiều nhất phải kể đến là “Hệ thiết bị quan trắc môi trường nước đa chỉ tiêu tự động, online và truyền tín hiệu không dây về Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu tập trung cấp tỉnh, trung ương” của Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Hệ thiết bị này đã nhận được:

– Chứng nhận độc quyền sở hữu trí tuệ

– Chứng nhận chất lường của Viện Đo lưởng Việt nam, Bộ Khoa học Công nghệ

– Đã có 2 đơn vị doanh nghiệp mua và sử dụng, đánh giá tốt.

Các cán bộ khoa học giới thiệu về Hệ thiết bị tại triển lãm

Hệ thiết bị quan trắc môi trường nước đa chỉ tiêu tự động, online và truyền tín hiệu không dây về Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu tập trung cấp tỉnh, trung ương; hệ thống thiết bị có thể lắp đặt dưới dạng trạm quan trắc và có thể có cấu hình như sau:

– Phần 1: thiết bị đo đạc: tích hợp toàn bộ các đầu đo các thông số chất lượng môi trường :

+Bộ phận 1: Đầu đo pH, Nhiệt độ, COD, BOD, TSS, DO

+Bộ phận 2: Đầu đo NO3- , NO2- , Amoni, độ màu, Kim loại nặng ( Mn, Fe, Cd, Cu, Pb, Zn v.v.)

– Phần 2: thiết bị Thu phát dữ liệu, điều khiển từ xa: Máy chủ, phần mềm quản lý dữ liệu, truy cạp, xử lý và truy xuất số liệu làm báo cáo.

– Phần 3: Hệ thống đo đạc và giám sát, điều khiển từ xa: Camera hồng ngoại giám sát xả thải, tthiết bị đo lưu lượng xả thải, Thiết bị thu nhận số liệu bổ sung, hệ thống truyền nhận dữ liệu kết nối máy tính tại chố và truyền không dây GSM/GPRS.