Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sáng 2/11/2019, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo 86 Hội, ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo các nhà khoa học.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng ta cần đổi mới tư duy để khuyến khích phát triển khoa học công nghệ bằng ưu đãi kinh tế, vật chất, tôn vinh về mặt tinh thần. “Cơ chế quản lý kinh phí khoa học thay vì tìm cách bịt mọi lỗ hổng để tránh thất thoát thì khơi dậy, cổ vũ các nhà khoa học, bằng lòng tự trọng của người trí thức, sẽ sử dụng nguồn kinh phí đó một cách hiệu quả nhất, có trách nhiệm trước nhân dân, đất nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại lễ tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019, vừa diễn ra vào sáng ngày 2/11.

Đây là sự kiện do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. 

Năm nay, có 112 trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu được Liên hiệp hội tôn vinh. Thật vinh dự trong đó có PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng. Đây đều là các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận, có đề tài khoa học công nghệ được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước…

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo trong buổi lễ tôn vinh

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh cho rằng: Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và biểu dương trí thức thuộc các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đồng thời cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Việc lựa chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2019 dựa trên các tiêu chí như: là những cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 5 năm trở lên, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức trong hệ thống, được xã hội công nhận và được các tổ chức đó đề cử; tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam (ít nhất 5 năm tính đến thời điểm xét tôn vinh), có nhiều đóng góp cho công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đóng góp xây dựng mô hình tổ chức, phương thức tập hợp, vận động trí thức tham gia vào các hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; có đề tài khoa học và công nghệ được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trong sáng, luôn trung thành và chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; có uy tín trong nội bộ tổ chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức của ngành, lĩnh vực, địa phương; uy tín đối với các cơ quan lãnh đạo của ngành, lĩnh vực, địa phương; không vi phạm pháp luật, được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng cụ thể của các cấp ở Trung ương và địa phương.