Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

ĐK 449

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn. thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Quyết định sô 3655/TĐC-ĐL ngày 15/11/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường, Số hiệu ĐK 449

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, áp suất, nhiệt, hóa lý, lưu lượng… với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.

Với mục đích gia tăng tiện lợi cho khách hàng, chúng tôi cung ứng thêm dịch vụ: kiểm định, hiệu chuẩn tại hiện trường; nhận và trả thiết bị tại địa điểm theo yêu cầu kiểm định, hiệu chuẩn.

Chi tiết: ĐK 449-IESH