Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng thực hiện Quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở lao động

          Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được Cục Quản lý Môi trường Y tế thẩm định năng lực và công bố đơn vị đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động         

          Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, sức khỏe người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bởi chính người lao động sẽ làm ra sản phẩm. Sản phẩm phải an toàn, có đảm bảo an toàn thì mới tiến hành sản xuất.

         Người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe,  nặng hơn có thể mắc các bệnh nghề nghiệp tùy theo thời gian tiếp xúc và mức độ ô nhiễm tại nơi làm việc.

         Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

         Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, sức khỏe người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bởi chính người lao động sẽ làm ra sản phẩm. Sản phẩm phải an toàn, có đảm bảo an toàn thì mới tiến hành sản xuất.

         Người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe,  nặng hơn có thể mắc các bệnh nghề nghiệp tùy theo thời gian tiếp xúc và mức độ ô nhiễm tại nơi làm việc.

         Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

               Để giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất mắc các bệnh nghề nghiệp do tác động của các yếu tố có hại cho người lao động. Các cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp, các cơ sở y tế đặc biệt là các cơ sở có nhiều yếu tố nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động cần xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động  định kỳ hàng năm: Quan trắc môi trường lao động để có các biện pháp cải thiện môi trường làm việc an toàn; Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động phát hiện sớm người mắc bệnh nghề nghiệp…

                Với chức năng nhiệm vụ của mình Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cung cấp dịch vụ Quan trắc môi trường lao động với chất lượng tốt nhất, rất mong các đơn vị, doanh nghiệp liên hệ, hợp tác để được hỗ trợ tư vấn các giải pháp hiệu quả về môi trường theo các quy định của pháp luật, giúp phát hiện, loại trừ và giảm thiểu các yếu tố có hại,  cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động.