Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ

Thiết bị Quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu tự động – liên tục – truyền tín hiệu không dây

Hoạt động quan trắc môi trường, trong đó có môi trường nước thải là một trong các hoạt động không thể tách rời của công tác bảo vệ môi trường. Theo ...

Hệ thiết bị ngâm chiết 16C2L

Sau một thời gian nghiên cứu, phòng Nghiên cứu thiết bị và Triển khai công nghệ thuộc Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã cho ra đời ...

Hệ thiết bị lắc ngâm chiết 08C2L

Sau một thời gian nghiên cứu, phòng Nghiên cứu thiết bị và Triển khai công nghệ thuộc Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã cho ra đời ...

Hệ thiết bị lấy mẫu tự động 24/24

Hệ thiết bị lấy mẫu tự động được thiết kế khi có tín hiệu lấy mẫu được người sử dụng cài đặt sẵn. Phần mềm điều khiển của thiết bị lấy ...

Lễ bàn giao Thiết bị Quan trắc tự động môi trường nước đa chỉ tiêu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh – Vĩnh Phúc

Ngày 4 tháng 11 năm 2017, Viện Khoa học Môi trường và Sức khoẻ Cộng đồng đã long trọng tổ chức buổi lễ bàn giao hệ thiết bị Quan trắc tự động môi ...

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng tham gia triển lãm công nghệ tại sàn giao dịch công nghệ Hải Phòng

Nằm trong khuân khổ thỏa thuận hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày ...