Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Hoạt động của viện

Thiết bị Quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu tự động – liên tục – truyền tín hiệu không dây

Hoạt động quan trắc môi trường, trong đó có môi trường nước thải là một trong các hoạt động không thể tách rời của công tác bảo vệ môi trường. Theo ...

Hệ thiết bị ngâm chiết 16C2L

Sau một thời gian nghiên cứu, phòng Nghiên cứu thiết bị và Triển khai công nghệ thuộc Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã cho ra đời ...

Hệ thiết bị lắc ngâm chiết 08C2L

Sau một thời gian nghiên cứu, phòng Nghiên cứu thiết bị và Triển khai công nghệ thuộc Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã cho ra đời ...

Giới thiệu

Ngày nay, sự phát triển công nghiệp đang đi kèm với những suy thoái về môi trường đặc biệt với những quốc gia đang phát triển. Chính vì vậy, vấn đề ô ...

Hệ thiết bị lấy mẫu tự động 24/24

Hệ thiết bị lấy mẫu tự động được thiết kế khi có tín hiệu lấy mẫu được người sử dụng cài đặt sẵn. Phần mềm điều khiển của thiết bị lấy ...

Thư ngỏ mời hợp tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……∗∗∗……   THƯ NGỎ Kính gửi: Các đơn vị có nhu cầu thực hiện Dịch ...