Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Hoạt động của viện

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng tham gia triển lãm công nghệ tại sàn giao dịch công nghệ Hải Phòng

Nằm trong khuân khổ thỏa thuận hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày ...

Trạm quan trắc tự động online

Trạm quan trắc tự động liên tục online của viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống quan trắc môi ...

Giới thiệu chung về Hợp tác quốc tế

1. Khái quát về các hoạt động hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong các chiến lược phát triển quan trọng của viện Khoa học Môi ...

Một số đơn vị Viện đã hợp tác

Trong những năm qua Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực bảo vệ môi ...

Giới thiệu các hoạt động Hợp tác quốc tế

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về môi trường đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, hội nhập quốc tế sâu, rộng về môi trường là một trong ...