Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Tư vấn môi trường

Giới thiệu

Ngày nay, sự phát triển công nghiệp đang đi kèm với những suy thoái về môi trường đặc biệt với những quốc gia đang phát triển. Chính vì vậy, vấn đề ô ...